Brott i butik
har blivit
vardagsmat!

Livsmedelshandeln i Sverige är hårt utsatt för brott. Många använder butiken som skafferi. De stjäl, hotar och trakasserar. Rättsväsendet prioriterar inte brotten och förövarna märker att det är mer eller mindre fritt fram.

SE VÅR VARDAG

VAR
15:e

SEKUND STJÄLS EN VARA I EN BUTIK.

2 Miljoner

VARJE ÅR SKER CIRKA TVÅ MILJONER
STÖLDBROTT I SVENSKA BUTIKER.

6.000.000.000

DET STJÄLS FÖR 6 MILJARDER
KRONOR I SVERIGE VARJE ÅR.

a

50%

MER ÄN HÄLFTEN AV
POLISANMÄLNINGARNA
LÄGGS NED.

2 av 3

TVÅ AV TRE SOM JOBBAR I DIN
MATBUTIK KÄNNER SIG HOTADE
PÅ JOBBET.

2%

ENDAST 2-3 PROCENT AV STÖLDERNA POLISANMÄLS.

Källor: Stöld och svinnrapport Svenska Handel 2017, Undersökning om stöldbrott i butik 2015 Svensk Handel, Stöld och snatteri, Handels utredningsgrupp 2016

Vi vill ha trygga butiker.
Hjälp oss att skapa det.

Livsmedelshandeln i Sverige är liksom övrig handel hårt utsatt för brott. Många personer använder butiken som skafferi, stjäl, hotar och trakasserar. Rättsväsendet prioriterar inte brotten och förövarna upplever ofta att det är mer eller mindre fritt fram. Detta vill vi i Livsmedelshandlarna ändra på. Genom initiativet Tryggare Matbutiker vill vi skapa en folkrörelse som delar vår vision om att våra butiker ska få vara öppna, välkomnande och trygga, både att handla och arbeta i.

LÄS MER HÄR

Följ oss på sociala medier!

TWITTER

Vi handlare kallas i Covid-19 krisen för "viktiga samhällsbärare". Ändå har vi i alla år stått helt själva i kampen mot brott i butik. Dags att uppgradera hur politiken och rättsväsendet behandlar dessa samhällsbärande företagare kanske? @RebeccaWUvell

Ensamma samhällsbärare | Rebecca Weidmo Uvell

Livsmedelshandeln, och produktionen av mat, har alltid varit en central funktion i vilket samhälle som helst.  Ändå har man skitit i det från pol...

uvell.se

Handlare får inget skadestånd utbetalt - trots fälld dom. @SvenskHandel säkerhetschef @pergeijer är inte förvånad och konstaterar att systemet fallerar. Hur kan det se ut så här? Känns som rättssamhället är till för advokater och kriminella, inte för offren...

Uteblivet skadestånd- trots rån, gevärshot och intäktstapp.
– Vi som butiksägare är offren här och vi får inte ett öre eftersom rånaren inte har några pengar. Det är oerhört provocerande att alla involverade i en rättsprocess får betalt utom själva offret

Följ oss på Twitter