Om initiativet

Vår vardag.

Den öppna och välkomnande livsmedelsbutiken är den vi gillar att handla i. Tyvärr finns det en stor och ökande grupp som utnyttjar butiksmiljön för att stjäla, råna, hota och trakassera. Förövare som har lärt sig att de kan begå dessa brott utan någon större risk för konsekvenser. Polis, åklagare och domstolar har av olika skäl valt att prioritera bort det vi kallar vardagsbrott. Brott som blivit vardagsmat för många butiker.

Livsmedelshandlarna vill vända denna utveckling och arbeta för öppna, trygga och välkomnande butiker. För att detta ska bli verklighet måste vi återskapa ett rättsväsende som anser att alla brott ska beivras.

Vi måste också anpassa lagar och domar efter de förutsättningar som finns idag. Förutsättningar som är annorlunda nu än vad de var när lagarna skrevs. Detta arbete måste ske tillsammans med handlare, politiker, poliser och inte minst alla kunder som handlar mat och vill kunna göra det i en öppen och inspirerande butiksmiljö. Alla vi tillsammans i samhället.

Nu är det nog!

Medlemmarna i Livsmedelshandlarna är grundligt trötta och ledsna på att en stor grupp människor tillåts stjäla, hota och trakassera i butik utan att det händer något. Att de gång på gång kan komma in och bete sig illa utan att det får några konsekvenser. Men nu är det nog. Vi tror på att folk vill arbeta och göra rätt för sig. Vi tror på att lagen och rättsväsendet ska finnas där för att skydda samhället mot dem som skadar det.

Vi kräver trygga butiker!

Målet med Tryggare Matbutiker är att skapa just det – tryggare matbutiker. Butiker där kunder, anställda och handlare kan leva och verka utan att behöva utsättas för stölder, hot, skadegörelse och trakasserier.

Vi som står bakom initiativet

Bakom Tryggare Matbutiker står föreningen Livsmedelshandlarna med drygt 800 anslutna handlare från norr till söder. Livsmedelsbutiker som har varumärken som ICA, Hemköp, Matrebellerna, Tempo, Handlar´n, Näradej och Matöppet på sina butiker. Gemensamt för dem alla är att de drivs av människor med ett stort och nära engagemang i butiken och det lokalsamhälle som butiken verkar i.

Kontakta oss!

Följ oss på sociala medier!

INSTAGRAM

TWITTER

Vi handlare kallas i Covid-19 krisen för "viktiga samhällsbärare". Ändå har vi i alla år stått helt själva i kampen mot brott i butik. Dags att uppgradera hur politiken och rättsväsendet behandlar dessa samhällsbärande företagare kanske? @RebeccaWUvell

Ensamma samhällsbärare | Rebecca Weidmo Uvell

Livsmedelshandeln, och produktionen av mat, har alltid varit en central funktion i vilket samhälle som helst.  Ändå har man skitit i det från pol...

uvell.se

Handlare får inget skadestånd utbetalt - trots fälld dom. @SvenskHandel säkerhetschef @pergeijer är inte förvånad och konstaterar att systemet fallerar. Hur kan det se ut så här? Känns som rättssamhället är till för advokater och kriminella, inte för offren...

Uteblivet skadestånd- trots rån, gevärshot och intäktstapp.
– Vi som butiksägare är offren här och vi får inte ett öre eftersom rånaren inte har några pengar. Det är oerhört provocerande att alla involverade i en rättsprocess får betalt utom själva offret