Min historia

”Vi gör det här i första hand för vår egen säkerhets skull, att det ska vara avskräckande för dem att ens våga komma hit och stjäla något”

Skaffade nytt övervakninsgssystem

Monica Bloom, handlare på Ica Supermarket Södra Station i Stockholm skaffade ett nytt system för kamerabevakning för bara någon månad sedan. Hon är nöjd med den nya säkerheten men samtidigt är det trist med de höga kostnaderna, att de ska behövas, säger hon.

– Det är mycket pengar, motsvarar en halvtisdstjänst, men jag ser det som ett nödvändigt ont. Vi gör det här i första hand för vår egen säkerhets skull, att det ska vara avskräckande för dem att ens våga komma hit och stjäla något, säger hon.

– I andra hand gör vi det för att kunna identifiera de som stjäl.

Det nya systemet är enklare övervaka en händelse och navigera var och när en incident inträffat.

– Det är också enklare att ladda ner på en fil och ge till polisen som bevis.

Tidigare hade Monica 28 kameror i sin supermarket-butik. Nu är de 30 stycken.

– Det är fler än hela Rinkeby Torg. Låter lite sorgligt när man tänker på hur ens grannar har det. Samtidigt har ju ens egen situation blivit helt absurd.

Hur går det till när ni använder det nya systemet?

– Vi har ju oftast en personal som följer skärmarna annars gör vi det på golvet. Om vi ser något misstänkt, exempelvis en tom korg mitt i butiken som hade varor för en stund sedan, går vi genast in och scrollar för att se när ”tömningen” skedde. Om det är en stöld så markerar vi det och plockar personen antingen direkt eller nästa gång den handlar här.

Vad gör ni då?

– Antingen blir det ett polisärende, men där har vi tröttnat eftersom ingenting händer, eller så kastar vi ut personen och säger att den inte är välkommen här igen.

Har ni haft problem med att kamerorna inte täcker hela butiken?

– Ja faktiskt, det var så att hjärtat stannade till lite grand när vi upptäckte det efter installationen. Det motsvarande bara en kvadratmeter men det räcker ju för att tjuven ska slippa fri om han eller hon säger att hon släppt varorna inne i butiken. Men när vi upptäckte det lilla glappet så ordande vår leverantör det hela på en gång.

Text: Marie Hallencreutz

Fakta | GDPR och Nya Kamerabevakningslagen

 

Nya regler för kameraövervakning börjar gälla från den 25 maj i år. De bygger på GDPR som är en övergripande besämmelse utarbetad av EU. GDPR står för “General Data Protection Regulation” och är en ny dataskyddsförordning som är gemensam för alla EU-länder. Den ersätter vår nationella lag om personuppgifter, PUL, och syftar till att stärka individers rätt till integritet.

 

GDPR

GDPR, General Data Protetion Regulation är en ny ”Dataskyddsförordning”, en ny EU-gemensam lagstiftning som börjar gälla den 25 maj 2018.

  • GDPR ska stärka alla individers grundläggande rättigheter och skydd av integritet genom ökade krav på hur europeiska företag hanterar och skyddar personuppgifter.
  • Dataskyddsförordningen ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL).

 

Nya Kamerabevakningslagen

Den nya Kamerabevakningslagen (tidigare Kameraövervakningslagen) ökar möjligheterna att använda kamerabevakning på platser där det finns problem med brottslighet och ordningsstörningar.

Särskilt Polisen och kommunerna kommer enklare och snabbare att kunna söka och få tillstånd till kamerabevakning .

För butiker gäller idag att anmäla sin kameraövervakning till länsstyrelsen. Det kommer inte att behövas med den nya lagen som till stor del bygger på regelverket inom GDPR. I fortsättningen är det Datainspektionen som har ansvaret.

 

Text: Marie Hallencreutz

Källa: Regeringen

Har du en egen historia?

BERÄTTA HÄR