Brott i butik
har blivit
vardagsmat!

Årets hederspris

Kampen om tryggare matbutiker är detta och kommande års viktigaste fråga för oss hos Livsmedelshandlarna. Nu vill vi att ni är med i kampen och inspirerar varandra. Genom att dela de trygghetsinitiativ ni genomför kan vi alla jobba för en säkrare arbetsplats. Oavsett om era initiativ är små eller stora vet vi att de kommer att göra skillnad.

LÄS MER OCH TÄVLA

Skicka kärlek till din butik!

KLICKA HÄR!

Livsmedelshandeln i Sverige är hårt utsatt för brott. Många använder butiken som skafferi. De stjäl, hotar och trakasserar. Rättsväsendet prioriterar inte brotten och förövarna märker att det är mer eller mindre fritt fram.

SE VÅR VARDAG

Lydia Capolicchio tar dig bakom kulisserna inom Livsmedelshandeln och diskuterar brott i butik, hur vanligt det är och säkerhetsåtgärder med Per Geijer, Svensk Handels säkerhetschef, Elisabeth Due, ansvarig näringslivs- och branschfrågor ICA Handlarnas förbund och handlarna Hans och Monica.

FLER INTERVJUER

VAR
15:e

SEKUND STJÄLS EN VARA I EN BUTIK.

2 Miljoner

VARJE ÅR SKER CIRKA TVÅ MILJONER
STÖLDBROTT I SVENSKA BUTIKER.

6.000.000.000

DET STJÄLS FÖR 6 MILJARDER
KRONOR I SVERIGE VARJE ÅR.

a

50%

MER ÄN HÄLFTEN AV
POLISANMÄLNINGARNA
LÄGGS NED.

2 av 3

TVÅ AV TRE SOM JOBBAR I DIN
MATBUTIK KÄNNER SIG HOTADE
PÅ JOBBET.

2%

ENDAST 2-3 PROCENT AV STÖLDERNA POLISANMÄLS.

Källor: Stöld och svinnrapport Svenska Handel 2017, Undersökning om stöldbrott i butik 2015 Svensk Handel, Stöld och snatteri, Handels utredningsgrupp 2016

Vi vill ha trygga butiker.
Hjälp oss att skapa det.

Livsmedelshandeln i Sverige är liksom övrig handel hårt utsatt för brott. Många personer använder butiken som skafferi, stjäl, hotar och trakasserar. Rättsväsendet prioriterar inte brotten och förövarna upplever ofta att det är mer eller mindre fritt fram. Detta vill vi i Livsmedelshandlarna ändra på. Genom initiativet Tryggare Matbutiker vill vi skapa en folkrörelse som delar vår vision om att våra butiker ska få vara öppna, välkomnande och trygga, både att handla och arbeta i.

LÄS MER HÄR

Följ oss på sociala medier!

TWITTER

@IKEASverige @SvenskHandel Stort grattis! 🏆

Gängkriminell, som vi i yttre tjänst har att göra med för jämnan, har sedan årsskiftet fått 21 åtalsunderlåtelser (åklagare beslutar att inte väcka åtal, trots att han har begått ett brott). Det är så rättsväsendet visar att vi tar gängkrimiminalitet på allvar.

Jag är inte oroad över att jobb försvinner. De skapas nya jobb på en dynamisk arbetsmarknad och vi måste rusta folk för dessa. Vi ska skydda individer och inte jobben.

@YlvaJohansson om detaljhandelsskiftet. #svpol

Följ oss på Twitter